پشتیبانی واتساپ
ارتباط با ما از طریق واتساپ ×
سلام چه کمکی میتونم انجام بدم؟

بایگانی‌های وقت » بورس تایمز

ایرانی‌ها چگونه وقت می‌گذرانند؟

ایرانی‌ها چگونه وقت می‌گذرانند؟

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بیشترین زمان خود در یک شبانه روز را صرف “رسیدگی و خود مراقبتی” کرده و کمترین زمان را به اموری مانند کار داوطلبانه بدون مزد یا کارآموزی ادامه مطلب

شورای رقابت بهانه‌ای برای “وقت کشی”/ مشکل منطق دیکته شده به آن‌هاست

شورای رقابت بهانه‌ای برای “وقت کشی”/ مشکل منطق دیکته شده به آن‌هاست

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو کشور، باتوجه به سابقه تصمیم گیری‌ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت کشی در تصمیم‌گیری منطقی است.در ادامه مطلب