پشتیبانی واتساپ
ارتباط با ما از طریق واتساپ ×
سلام چه کمکی میتونم انجام بدم؟

بایگانی‌های نادیده » بورس تایمز

نقض قانون برای مالکیت خودروهای فرسوده، نادیده گرفتن حقوق عامه مردم است

نقض قانون برای مالکیت خودروهای فرسوده، نادیده گرفتن حقوق عامه مردم است

در پی ابطال قانون هوای پاک، یکی از کارشناسان صنعت خودرو با بیان اینکه آسیب‌ یک خودروی فرسوده ناایمن کمتر از آسیب آلودگی‌های ناشی از خودروهای فرسوده برای شهروندان نیست و هردو مثال‌هایی برای نقض ادامه مطلب