پشتیبانی واتساپ
ارتباط با ما از طریق واتساپ ×
سلام چه کمکی میتونم انجام بدم؟

بایگانی‌های میگذرانند » بورس تایمز

ایرانی‌ها چگونه وقت می‌گذرانند؟

ایرانی‌ها چگونه وقت می‌گذرانند؟

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بیشترین زمان خود در یک شبانه روز را صرف “رسیدگی و خود مراقبتی” کرده و کمترین زمان را به اموری مانند کار داوطلبانه بدون مزد یا کارآموزی ادامه مطلب