پشتیبانی واتساپ
ارتباط با ما از طریق واتساپ ×
سلام چه کمکی میتونم انجام بدم؟

بایگانی‌های مقاومتیاست » بورس تایمز

خودکفایی در تولید بنزین اقدامی بزرگ همسو با اقتصاد مقاومتی است

خودکفایی در تولید بنزین اقدامی بزرگ همسو با اقتصاد مقاومتی است

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه امروز کشوری که واردکننده بنزین بود، به کشوری توانمند در تأمین نیازهای داخلی و صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی تبدیل شده است، گفت: این اتفاق‌ها اقدامی بزرگ در رسیدن به ادامه مطلب