پشتیبانی واتساپ
ارتباط با ما از طریق واتساپ ×
سلام چه کمکی میتونم انجام بدم؟

بایگانی‌های دریافتی » بورس تایمز

دریافتی کارگران حداقل‌بگیر هم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد؟

دریافتی کارگران حداقل‌بگیر هم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به کسانی که معتقدند دریافتی امسال کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست گفت: شاید این مسئله در مورد کارگران متاهل و به نعمت ادامه مطلب