نماد تاریخ
انتشار
عنوان تاریخ مجمع ساعت آدرس
فکمند ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۰ مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی و فن اوری های برتر خ کوشش یک شماره ۳۰۹
ما ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۰:۰۰ میدان ونک ، خیابان ونک، پلاک ۹
کیا ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۱:۰۰ بجنورد – شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت – نبش صنعت ۳ – شرکت کیاالکترود شرق
نتوس ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ تهران،میدان آرژانتین ،اول خیابان شهیداحمدقصیر،پلاک۴۹،ساختمان طلا طبقه دوم
غزر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ جاده قدیم کرج – قزوین ، شهر چهار باغ ۲ کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه ، خیابان صنعت ۵ ، سالن اجتماعات شرکت صنعتی زرماکارون
غزر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ جاده قدیم کرج – قزوین ، شهر چهار باغ ۲ کیلومتر بعد از پمپ بنزین طاووسیه ، خیابان صنعت ۵ ، سالن اجتماعات شرکت صنعتی زرماکارون
بتک ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ خیابان سرهنگ سخایی ساختمان ۴۰ ط۲واحد۴ دفتر مرکزی کابل تک
فکمند ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۸:۰۰ مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی و فن اوری های برتر خ کوشش یک شماره ۳۰۹
گسترش ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰۸:۰۰ کارگزاری بانک آینده واقع در : خیابان ولنجک- بالاتر از خیابان بیستم- پلاک۵۴ -طبقه دوم.
صایند ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک-بالاتر از خیابان بیستم- پلاک۵۴-طبقه دوم
دی سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ خیابان مطهری-کوچه منصور-پلاک۶۶- طبقه ۲
یکم سامان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۴:۰۰ تهران خیابان اقریقا نبش خیابان ۲۵ ساختمان ۲۹ آفریقا طبقه ۷
فکمند ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۰ مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی و فن اوری های برتر خ کوشش یک شماره ۳۰۹
لکما ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳:۰۰ دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس
امید انصار ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۱:۰۰ تهران-نلسون ماندلا خیابان تابان غربی پلاک ۵۹ طبقه چهارم
کاردان ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۲:۰۰ تهران نلسون ماندلا خ کاج آبادی پ۱۱۴ ط۳
الماس پایدار ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۰ تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا-پلاک ۱۲۷طبقه دوم واحد۱۲
کاردان ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۲:۳۰ تهران نلسون ماندلا خ کاج آبادی پ۱۱۴ ط۳
سامان ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳:۰۰ تهران نلسون ماندلا خ کاج آبادی پ۱۱۴ ط۳
الماس دی ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۴:۰۰ تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا-پلاک ۱۲۷طبقه دوم واحد۱۲
بزرگ کاردان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ تهران نلسون ماندلا خ کاج آبادی پ۱۱۴ ط۳
همیان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۲:۰۰ بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم
سپهر آتی سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴:۰۰ بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم
اندوخته پایدار ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۰ بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم
پارند ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۱:۰۰ بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم
تصمیم ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۳۰ میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک ۲۱۴، طبقه ۴، واحد ۸
ولیز ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۱:۳۰ خیابان گاندی – کوچه دوازدهم – پلاک ۵
آرمان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۰ تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶
آرمان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۱:۰۰ تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶
گنجینه ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۱:۰۰ تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶
دماسنج سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۵:۰۰ خیابان میرداماد بین شمس تبریزی و دکتر مصدق پلاک ۲۰۷ طبقه ۴
دی سهام ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۰ خیابان مطهری-کوچه منصور-پلاک۶۶- طبقه ۲
خنصیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ اتوبان تهران کرج,جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی,هتل المپیک
داریک ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۱:۰۰ بلوار میرداماد نبش شمس تبریزی جنوبی برج نادر ط۱ پلاک۲۱۶
خنصیر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ اتوبان تهران کرج,جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی,هتل المپیک
کیا ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ بجنورد – شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت – نبش صنعت ۳ – شرکت کیاالکترود شرق
کیا ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ بجنورد – شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت – نبش صنعت ۳ – شرکت کیاالکترود شرق
کیا ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ بجنورد – شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت – نبش صنعت ۳ – شرکت کیاالکترود شرق
کیا ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۰:۰۰ بجنورد – شهرک صنعتی بیدک- بلوار صنعت – نبش صنعت ۳ – شرکت کیاالکترود شرق
ثعمرا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰۹:۰۰ تهران، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای بلوارفردوس شرق ، ۲۰ متری ولیعصر، کوچه ظرافتی ، پلاک ۲۰ ، طبقه ۳ ،واحد ۱۲
حکشتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۰:۰۰ خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی(فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱
وسیلام ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ ایلام-میدان کشوری-خیابان کوثر-جنب مسجد حضرت زینب(س)
وسهمدا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۱:۰۰ خیابان شهیدان دیباج انتهای آپارتمانها پلاک ۳۹
لکما ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۱:۰۰ دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس
معیار بازار ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به آدرس میدان آرژانتین،خیابان الوند، خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲، طبقه اول
کروی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۰ گلشهر، فاز ۶ ،خیابان گلشن غربی، فرهنگسرای شبکه سبز زنجان
وسهمدا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۱:۰۰ خیابان شهیدان دیباج انتهای آپارتمانها پلاک ۳۹
رمپنا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی
رویان نیکو ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پلاک ۹۹
پیروزان ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳:۰۰ آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پلاک ۹۹
وسگلستا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ گرگان- خیابان ولیعصر (عج)- عدالت یکم- مجتمع گلستان- طبقه اول
حکشتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۰:۰۰ خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی(فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱
نوین ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰ تهران – بلوار میرداماد – میدان مادر – خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق ) – نبش کوچه یکم – پلاک ۱۱
پارس مختلط ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۰ خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید احمدیان(پانزدهم) پلاک ۲۴واحد ۲۰۴ شرکت سبد گردان آبان
وسقم ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰ قم خ شهید لواسانی پ۴۳۳
اندیشه ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰۹:۰۰ تهران، خیابان گیشا، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک ۹
کوثر ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۰ تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابات شهید بهشتی پلاک ۲۱۱۳ شرکت کارگزاری آبان
اندیشه ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۰:۰۰ تهران، خیابان گیشا، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک ۹
وسخراج ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰:۰۰ مدرس ۸ پلاک ۴۳
نواندیشان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰ قانونی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان
کشاورزی ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ تهران ، خیابان گاندی ، خیابان یازدهم یا علی شهاب ،پلاک ۱۴
تجارت سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴:۰۰ دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم
بانک کشاورزی سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۱:۰۰ خیابان گاندی کوچه شهید علی شهاب (۱۱) پلاک ۱۴
تاپیکو ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی جنوب،بعد از کتابخانه ملی، ابتدای ورودی شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم
وستهران ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۹:۳۰ تهران، خیابان انقلاب ، خیابان وصال شیرازی ، کوچه ماهان ، پلاک ۲
تاتمس ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۰:۰۰ میدان آرژانتین، بعد از چهار راه نیایش، روبروی پارک ملت، پلاک ۲۵۷۷ طبقه چهارم
کوثر ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰:۳۰ میدان آرژانتین-خیابان الوند-پلاک ۲۴
های وب ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۰:۰۰ خیابان پاسداران-خیابان گل نبی-خیابان ناطق نوری-نبش کوچه رفیق دوست-پلاک ۳۹-مجتمع های وب
های وب ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰۹:۰۰ خیابان پاسداران-خیابان گل نبی-خیابان ناطق نوری-نبش کوچه رفیق دوست-پلاک ۳۹-مجتمع های وب
وسبوشهر ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۰:۰۰ بوشهر- خیابان شهید مطهری- چهارراه باهنر- ساختمان آفتاب – طبقه چهارم واحد ۱۰ – دفتر شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر
ولساپا ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۰:۰۰ سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
ایرانیان بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۴:۰۰ صندوق به آدرس بلوار نلسون ماندلا- نبش خیابان سعیدی پ ۱۵۸ طبقه سوم
وسینا ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰ تهران ،خیابان طالقانی ،بین خیابان ولیعصر و حافظ هتل پارسیان انقلاب
ایرانیان بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۰ صندوق به آدرس بلوار نلسون ماندلا- نبش خیابان سعیدی پ ۱۵۸ طبقه سوم
تاتمس ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰۸:۰۰ خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – بعد از چهارراه نیایش – پلاک ۲۵۷۷
ملل ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۰ تهران خیابان میرداماد روبرو بانک مرکزی برج رز میرداماد واحد ۴۰۳
پارسیان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ بزرگراه جلال آل احمد، خیابان نهم شمالی، کوچه یکم غربی، پلاک۲۵
زملارد ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۰:۰۰ تهران خیابان حق طلب پلاک ۴۷
پارسیان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۸:۰۰ بزرگراه جلال آل احمد، خیابان نهم شمالی، کوچه یکم غربی، پلاک۲۵
پارسیان سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۷:۰۰ بزرگراه جلال آل احمد، خیابان نهم شمالی، کوچه یکم غربی، پلاک۲۵
زماهان ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۰:۰۰ تهران – میدان توحید – خیابان پرچم – نبش رودکی شمالی – پلاک ۵۳
لکما ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۱:۰۰ دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس
لکما ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳:۰۰ دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس
زملارد ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۰:۰۰ تهران خیابان حق طلب پلاک ۴۷
زملارد ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۴:۰۰ تهران ، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، حق طلب غربی، پلاک ۴
تاصیکو ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۰:۰۰ تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
نیکی مختلط ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴:۳۰ شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی پلاک ۵۸ ساختمان نیکی
غدشت ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰۹:۰۰ شیراز، بلوار قرآن، سالن همایش های هتل رویال
غگیلا ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰ رشت شهرصنعتی ابتدای بلوار صنعت ۲ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
سهم آشنا یکم بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۰ سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ٢٧، ساختمان سهم آشنا
نیکی مختلط ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴:۰۰ شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی پلاک ۵۸ ساختمان نیکی
مس بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۱:۰۰ تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶
توسعه تمدن بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰:۰۰ تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶
گروه نیکی ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵:۳۰ شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی پلاک ۵۸ ساختمان نیکی
گروه نیکی ثابت ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵:۰۰ شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار نورانی پلاک ۵۸ ساختمان نیکی
سهم آشنا یکم بازار ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵:۰۰ سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ٢٧، ساختمان سهم آشنا
صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۴:۰۰ در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بلوار میرداماد، نرسیده به پل میرداماد، جنب بازار برگ کیش، پلاک ۴۴۰طبقه ۲
ذوب سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵:۰۰ خیابان شریعتی، پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا، پلاک۱۱
ذوب سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۶:۰۰ خیابان شریعتی، پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا، پلاک۱۱
ذوب سهام ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۷:۰۰ خیابان شریعتی، پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا، پلاک۱۱